Nr Karty
229/2019
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Chwałowicka 13, 44-200 Rybnik
Znak sprawy
Ek-III.6222.20.2019
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 9 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 12 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 sierpnia 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 12 sierpnia 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)