Nr Karty
230/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.561.2019
Dokument wytworzył
PGG S.A. Oddział KWK ROW z siedzibą: ul. Jastrzębska 10; 44 - 253 Rybnik dnia 5 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 5 czerwca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 13 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)