Nr Karty
236/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.607.2019
Dokument wytworzył
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Podgórska 25A; 31-035 Kraków dnia 21 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 21 czerwca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 21 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 21 sierpnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)