Nr Karty
244/2019
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Hotelowej
Znak sprawy
Ar-III.6721.10.2016
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 13 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056 dnia
Publikacja: 22 sierpnia 2019 r. Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU)
Aktualizacja: 22 sierpnia 2019 r. Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU)