Nr Karty
245/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.774.2019
Dokument wytworzył
BUDEXIM Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Brzezińska 8A; 44-203 Rybnik dnia 7 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 26 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 26 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)