Nr Karty
257/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 11 września 2019 r. godz. 09:18 Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 11 września 2019 r. godz. 09:18 Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)