Nr Karty
258/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew rosnących przy ulicy Golejowskiej w Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.762.2019
Dokument wytworzył
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku z siedzibą: ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik dnia 7 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 7 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 9 września 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 9 września 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)