Nr Karty
261/2019
Temat dokumentu
Inne.
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik.
Znak sprawy
Ek-I.6131.824.2019
Dokument wytworzył
Osoba prywatna. dnia 21 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Brak. dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok.012, tel. 43-92-042, e-mail: ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak.
Uwagi
Brak.
Publikacja: 12 września 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 12 września 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)