Nr Karty
262/2019
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzewa.
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku bez obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik.
Znak sprawy
Ek-I.6131.824.2019
Dokument wytworzył
Weronika Boryś dnia 12 września 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Naczelnik Wydziału Ekologii Jarosław Kuźnik. dnia 12 września 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042, e-mail: ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak.
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 września 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 12 września 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)