Nr Karty
267/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, ul. Jana Kotucza
Znak sprawy
Ek-I.6220.18.2019
Dokument wytworzył
Circle K Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86 dnia 10 września 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 19 września 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 19 września 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)