Nr Karty
268/2019
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Rudzkiej
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska
Znak sprawy
Ek-I.6222.30.2019
Dokument wytworzył
osoba fizyczna dnia 18 września 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 24 września 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 24 września 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)