Nr Karty
269/2019
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Rudzkiej
Znak sprawy
MPU.6721.1.2019
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 18 września 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 30 września 2019 r. Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 30 września 2019 r. Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)