Nr Karty
272/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.794.2019
Dokument wytworzył
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana z siedzibą: ul. Dzikiej Róży 4; 44-200 Rybnik dnia 13 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 26 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 2 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 2 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)