Nr Karty
1761/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.794.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 2 października 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 2 października 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 2 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 2 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)