Nr Karty
274/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.799.2019
Dokument wytworzył
SHELL Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A; 02-366 Warszawa dnia 14 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 14 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 2 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 2 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)