Nr Karty
277/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.834.2019
Dokument wytworzył
DMS Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 13; 44 - 203 Rybnik dnia 26 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 29 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 4 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 4 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)