Nr Karty
1785/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.879.2019
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "POŁUDNIE" z siedzibą: ul. OS. Południe 31A; 44 - 253 Rybnik dnia 10 września 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 10 września 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 4 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 4 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)