Nr Karty
282/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.765.2019
Dokument wytworzył
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 207; 41-914 Bytom dnia 6 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 23 września 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 7 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)