Nr Karty
284/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.912.2019
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzilenia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Chabrowa 1; 44 - 210 Rybnik dnia 18 września 2019
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia 18 września 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 7 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)