Nr Karty
287/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw na terenie zakładu Doosan Babcock Energy Polska S.A.., ul. Golejowska 73b
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik
Znak sprawy
Ek-III.6222.25.2019
Dokument wytworzył
Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik dnia 3 października 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 października 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 10 października 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)