Nr Karty
290/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Kolberga
Znak sprawy
Ar-III.6721.6.2016
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 3 października 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
brak
Publikacja: 17 października 2019 r. Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)
Aktualizacja: 17 października 2019 r. Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)