Nr Karty
292/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej,Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia(MPZP 37-4)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulic Raciborskiej,Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia
Znak sprawy
Ar-III.6721.9.2016
Dokument wytworzył
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dnia 2 października 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 17 października 2019 r. Sylwia Piechota (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 17 października 2019 r. Sylwia Piechota (Inspektor MPU)