Nr Karty
294/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.948.2019
Dokument wytworzył
Retting Heating Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 11; 44-203 Rybnik dnia 1 października 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 1 października 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 23 października 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)