Nr Karty
298/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.954.2019
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa " CENTRUM " dnia 3 października 2019
Dokument zatwierdził
Brak. dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-042; ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak.
Uwagi
Brak.
Publikacja: 23 października 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 23 października 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)