Nr Karty
305/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1043 B, przy ul. Borki 37a w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Borki 37a, 44-200 Rybnik
Znak sprawy
Ek-III.6222.28.2019
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 28 października 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 30 października 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 30 października 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)