Nr Karty
315/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.955.2019
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM z siedzibą: ul. Śląska 18, 44-206 Rybnik z dnia z dn 23.08.2019 r. dnia
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 3 października 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-042; ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 8 listopada 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 8 listopada 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)