Nr Karty
316/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew.
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzenia zastępczego.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.955.2019
Dokument wytworzył
Weronika Boryś dnia 22 października 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 22 października 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-042; ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 listopada 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 8 listopada 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)