Nr Karty
109/2020
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.137.2020
Dokument wytworzył
PTS PAMTRANS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Pzremysłowa 13; 44-203 Rybnik dnia 14 lutego 2020
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 14 lutego 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 6 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)