Nr Karty
110/2020
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzewa
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzań zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.137.2020
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 6 marca 2020
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 6 marca 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 6 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)