Nr Karty
111/2020
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy J. Chalotta 8 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.169.2020
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzilenia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Wyzwolenia 35; 44 - 200 Rybnik dnia 21 lutego 2020
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 21 lutego 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)