Nr Karty
137/2020
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 15 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.84.2020
Dokument wytworzył
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Podgórska 25A; 31-035 Kraków dnia 27 stycznia 2020
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 27 stycznia 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)