Nr Karty
166/2020
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.158.2020
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 26 marca 2020
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 26 marca 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 26 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 26 marca 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)