Nr Karty
517/2020
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Żorskiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.3.2016
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 3 września 2020
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 14 września 2020 r. Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 14 września 2020 r. Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)