Nr Karty
795/2020
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasato Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.901.2020
Dokument wytworzył
J.B.G. Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Paderewskiego 32A; 40-282 Katowice dnia 26 października 2020
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 26 października 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska i Geologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 28 grudnia 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 28 grudnia 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)