Nr Karty
796/2020
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasato Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.901.2020
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 28 grudnia 2020
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 28 grudnia 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska i Geologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 28 grudnia 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 28 grudnia 2020 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)