Nr Karty
797/2020
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika
Opis dokumentu
Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika przyjęty uchwałą nr 382/XXII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
A.062.1.2019
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik dnia 21 maja 2020
Dokument zatwierdził
Rada Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik dnia 21 maja 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Analiz, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, tel. 32 4392255, e-mail: analizy@um.rybnik.pl
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 31 grudnia 2020 r. Patryk Gogolok (Inspektor A)
Aktualizacja: 31 grudnia 2020 r. Patryk Gogolok (Inspektor A)