Nr Karty
1/2021
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50361 w Rybniku, przy ulicy Górnośląskiej 21
Obszar, którego dotyczy dokument
44-270 Rybnik, ul. Górnośląska 21
Znak sprawy
Ek-III.6222.41.2020
Dokument wytworzył
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa dnia 22 grudnia 2020
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)