Nr Karty
3/2021
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Żorskiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.3.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 7 stycznia 2021 r. Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)
Aktualizacja: 7 stycznia 2021 r. Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)