Nr Karty
5/2021
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Skowronków
Znak sprawy
MPU.6721.11.2020
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 7 stycznia 2021 r. Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 7 stycznia 2021 r. Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU)