Nr Karty
7/2021
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka
Znak sprawy
MPU.6721.7.2020
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 4 września 2020
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 7 stycznia 2021 r. Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 7 stycznia 2021 r. Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU)