Nr Karty
21/2021
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-14)
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-14)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej
Znak sprawy
MPU.6721.4.2019
Dokument wytworzył
dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 13 stycznia 2021 r. Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 13 stycznia 2021 r. Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU)