Nr Karty
23/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja umarzająca postępowanie
Opis dokumentu
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu prowadzonego przez przedsiębiorcę Pana Tomasza Nowaka na targowisku „Sikornik”, przy ul. Czajki 19 w Gliwicach
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Czajki 19, 44-100 Gliwice
Znak sprawy
Ek-III.6251.1.2019
Dokument wytworzył
CieślikM dnia 12 stycznia 2021
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 13 stycznia 2021
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 stycznia 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 13 stycznia 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)