Nr Karty
25/2021
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1003_A, ul. Chrobrego 8
Obszar, którego dotyczy dokument
44-200 Rybnik. ul. Chrobrego 8
Znak sprawy
Ek-III.6222.2.2021
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa dnia 13 stycznia 2021
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 14 stycznia 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 14 stycznia 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)