Nr Karty
27/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Decyzja wydana - Firmie Handlowo-Usługowej JARCAR Chmiel Jarosław z siedzibą w Rybniku przy ul. Wolnej 120
Obszar, którego dotyczy dokument
Decyzja dotyczy punktu zbierania odpadów złomu, położonego w Rybniku przy ul. Patriotów
Znak sprawy
Ek-I.6233.17.2020
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 24 listopada 2020
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 24 listopada 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Postępowanie dotyczące zmiany zezwolenia Ek-I.6233.17.2013
Publikacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)