Nr Karty
29/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Decyzja wydana SILVER-CARBO Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 90
Obszar, którego dotyczy dokument
Odmowa dotyczy przetwarzania odpadów w celu uzyskania na ich bazie produktów (kruszywa, materiał do rekultywacji i niwelacji)
Znak sprawy
Ek-I.6233.5.2020
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 18 grudnia 2020
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 18 grudnia 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Po postępowaniu odwoławczym ponowna odmowa udzielenia zezwolenia
Publikacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)