Nr Karty
30/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Zezwolenie udzielone TREX-HAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 26
Obszar, którego dotyczy dokument
Prace dotyczą wykonania nasypu pod drogę w rejonie rekultywacyjnym "Mośnik"
Znak sprawy
Ek-I.6233.32.2020
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 27 października 2020
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 27 października 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)