Nr Karty
31/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Decyzja wydana BUDEX Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16
Obszar, którego dotyczy dokument
Decyzja dotyczy punktu zbierania odpadów złomu, położonego w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 61F
Znak sprawy
Ek-I.6233.26.2020
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 2 listopada 2020
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 2 listopada 2020
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Zmiana dotyczy zezwolenia Ek-I.6233.8.2018
Publikacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 14 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)