Nr Karty
33/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Działalność prowadzona przez wnioskodawcę dotyczy produkcji maszyn do przemysłowej produkcji lodów.
Obszar, którego dotyczy dokument
Powstawanie odpadów w wyniku eksploatacji instalacji
Znak sprawy
Ek-I.6221.11.2020
Dokument wytworzył
ICE GROUP Sp. z o.o., ul. Kadłubka 43, 44-270 Rybnik dnia 17 grudnia 2020
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 18 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)