Nr Karty
34/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Działania prowadzone przez wnioskodawcę dotyczą kompleksowego utrzymania taboru kolejowego w tym naprawy bieżące i okresowe wagonów towarowych oraz lokomotyw (w tym usługi).
Obszar, którego dotyczy dokument
Powstawanie odpadów w wyniku eksploatacji instalacji
Znak sprawy
Ek-I.6221.10.2020
Dokument wytworzył
DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze dnia 15 grudnia 2020
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 18 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 18 stycznia 2021 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)