Nr Karty
171/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Błękitnej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.287.2021
Dokument wytworzył
Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą: ul. Powstańców 30; 40-039 Katowice dnia 15 kwietnia 2021
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 15 kwietnia 2021
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 26 maja 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 26 maja 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)